مدارک موردنیاز جهت صدور حکم صعود قلل دماوند، علم‌کوه، سبلان و سایر قلل

 

صدور احکام قلل فقط از طریق پرتال و بعداز عضویت در فدراسیون امکان پذیر است.
تمامی اعضای فدراسیون ( موقت، عادی و مدرس/ مربی) می توانند درخواست صدور حکم قلل نمایند.
هرینه صدور فقط از طریق درگاه و داخل پرتال امکان پذیر است.

هزينه صدور احكام:

دماوند: مبلغ 400000  ريال

لاتین دماوند: مبلغ 1000000 ریال

علم‌كوه ، سبلان و سایر قلل: مبلغ 3000000  ريال

لاتین علم کوه، سبلان و سایر قلل: مبلغ 600000 ریال

 

 

 

کد مطلب: 

1418