مجموعه قوانین و مقررات بین المللی مسابقات یخ‌نوردی /2016 میلادی

مجموعه قوانین و مقررات بین المللی مسابقات یخ‌نوردی /2016 میلادی

بخش آموزش و پژوهش کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون؛ «مجموعه قوانین و مقررات بین المللی مسابقات یخ‌نوردی /2016 میلادی» را تدوین و منتشر کرد. از طریق فایل پیوست دریافت و ملاحظه نمائید: ...

کد مطلب: 

1899