نسخه جدید طرح درس دوره نقشه برداری غار

نسخه جدید طرح درس دوره نقشه برداری غار توسط «کارگروه غارنوردی و غارشناسی» تهیه و تدوین شده  است . از طریق فایل پیوست دریافت و ملاحظه نمائید: ...

پیوستاندازه
PDF icon 2093-file-15832308.pdf60.24 KB

کد مطلب: 

2093