«مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی» در سال 2016

«مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی» در سال 2016

کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون «مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی» در سال 2016 را تدوین منتشر کرد. این  مجموعه را از طریق فایل پیوست دریافت و ملاحظه نمائید: ...

کد مطلب: 

2115