گزارش هفته پنجم ستاد حفظ محیط کوهستان دماوند – 7 تا 9 مرداد 95

گزارش هفته پنجم ستاد حفظ محیط کوهستان دماوند – 7 تا 9 مرداد 95 / نفرات: محمد اعجازی- علی جمشیدی: صبح روز پنجشنبه تیم ستاد پس از رسیدن به قرارگاه فدراسیون عازم بارگاه سوم شد و ظهر به بارگاه رسیده و به تیم جستجو و نجات ملحق گردید و عصر شنبه 9 مرداد همراه با بخش آخر تیم جستجو به پایین بازگشت....
 
 
در این مدت ضمن صحبت با کوهنوردان منطقه و دیدار چادر به چادر با آنها، نایلون زباله شخصی به ایشان داده شد و ضمن ارائه توضیحات، بروشور محیط کوهستان فدراسیون به آنان تقدیم گردید. جلسات داخل سالن بارگاه هم برگزار گردید و در آن به حاضران در خصوص لزوم انتقال زباله شخصی به مبداء توضیحاتی داده شد، بروشورها و نایلون زباله توزیع و گفتگوهای مفصلی انجام گردید.
در بخش پاکسازی محیط زیست، با توجه به انبوه زباله تولید شده و همچنین تعداد کم نفرات ستاد (2 نفر در برابر 1700 کوهنورد) تعداد 20 گونی زباله جمع آوری و بسته بندی گردید که توسط قاطر به پایین انتقال داده شد.
 
** نکات قابل ذکر:
- وجود قاطر باعث حمل بی رویه خوراک و مواد غذایی مازاد بر نیاز کوهنوردان به بارگاه و در نتیجه تولید زباله بیشتر می گردد. وجود قاطرها، خود این ذهنیت را ایجاد می کند که کسی هست، تا زباله ها را جمع آوری و به پایین منتقل کند.
 
 
- وجود قاطر و حمل بی رویه بار، باعث فرسایش شدید خاک در منطقه و آلودگی منطقه توسط فضولات آنها می گردد.
- عدم کنترل و مدیریت مبلغ اخذ شده ورودی توسط شهرداری رینه در محل دوراهی خاکی دماوند
 
_مسدود شدن و محدودیت ورود کوهنوردان با توجه به ظرفیت پذیرش دماوند مورد توجه باشد
 
_  کنترل خروج زباله شخصی کوهنوردان در محل بارگاه و مبادی ورودی منطقه 
_ حذف کامل ظروف یکبار مصرف از مجموعه بارگاه سوم دماوند. (هر نوع غذا و نوشیدنی در ظروف کوهنوردان برای آنان سرو شود.)
 
_ اختصاص بخشی از پرمیت کوهنوردان خارجی جهت پاکسازی.

 

 

کد مطلب: 

2772