صعود سراسری استانی و همایش پاکسازی تفتان به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز کوه‌نورد