همایش صعود و پاکسازی منطقه تفتان با حضور کوه‌نوردان استان و سایر استان‌ها

همایش صعود و پاکسازی منطقه تفتان با حضور جمع کثیری از کوه‌نوردان استان سیستان و بلوچستان و سایر استانها در روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مهرماه آغاز شد و در طی سه روز؛ دوستان همنورد به پاکسازی کامل منطقه پرداختند. با این قدام شاهد محیطی عاری از آلودگی های ناشی از سهل انگاری‌های معمول در محیط پاک کوهستان هستیم. با امید به اینکه فرهنگ پاکسازی و حفظ پاکیزگی در جامعه کوهنوردی کشور پایدار گردد. روابط عمومی هیات کوهنوردی استان سیستان و بلوچستان

کد مطلب: 

3235