همایش گزارش خوانی "عمیق ترین غار ایران جوجار" / 20 آبان

به گزارش کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون؛ همایش گزارش خوانی "عمیق ترین غار ایران جوجار" به شرح ذیل در «ساری» برگزار می‌شود:
⬅️ زمان: 20 آبان 95
⬅️ مکان: ساری خیابان شهبند، مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کد مطلب: 

3293