گزارش تصویری / دوره نجات غار

در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1395 کارگروه غارنوردی و غارشناسی، دوره نجات غار به میزبانی هیئت کوهنوردی استان کهگیلویه و بویر احمد به مدرسی علیرضا بلاغی و وحید مصدری از تاریخ 11 الی 14 آبان ماه 95 برگزار گردید...

روز اول به آموزش مباحث نجات تیمی غار از جمله کارگاه های امدادی و نحوه ایجاد آن، بالاکشی های تیمی و انتقال مصدوم بین کارگاه ها و سیستم زد و نصب تیرول های امدادی بر اساس متد فرانسوی پرداخته شد و در ادامه با اجرای سناریوهای امدادی ساده این آموزه ها تمرین گردید.

روز دوم، مباحث حمل مصدوم پیمایشی ، نحوه کابل کشی تلفن غار و برقراری ارتباط و شیوه های آن، بسکت کردن مصدوم، تغییر وضعیت عمودی و افقی حین عملیات، ارتباطات و گزارش دهی به سرپرست نجات، عبور از گره حین عملیات نجات در تیرول و بالاکشی ها آموزش داده شد و سه سناریو پیچیده تمرین و ارزیابی گردید.

روز سوم، در محل غار نزل نفرات جهت انجام مانور امدادی در غار حاضر شدند، تیم بندی و مسئولیت ها به نفرات اعلام گردید. نفرات طبق برنامه در محل های کارگاهی خود قرار گرفته و تیم بررسی مصدوم فرضی را تثبیت کرده و در کمپ موقت قرار دادند و پس از تیم کابل کشی تلفن ، در غار 10 کارگاه امدادی با توجه به نقشه غار تیم ها ایجاد کردند و پس از نصب کامل کارگاه ها و انتقال طناب ها تا محل مصدوم صورت گرفت و بسکت کردن آغاز گردید.

با اتمام بسکت کردن مصدوم انتقال بسکت آغاز گردید و با زمان 3 ساعت 15 دقیقه مصدوم از عمق 115 متری به دهانه غار منتقل گردید. کل مانور نجات غار بر اساس سیستم نجات فرانسوی CP و کنترل با تلفن غار صورت گرفت .

 

کد مطلب: 

3322