برگزاری مسابقه سرطناب پسران و دختران امیدهای استان

این مسابقه روز گذشته در ورزشگاه رسالت با حضور مسئولین ورزشی استان تهران آقای گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با هیئت همراه، آقای رمضانی ریاست هیئت استان تهران، آقای کفاش نایب رئیس هیئت استان تهران، آقای ابوفاضلی رئیس هیئت شمال شرق و آقای گلشن حسینی مسئول صعودهای ورزشی استان تهران برگزار شد، در مجموع 25 ورزشکار در تمامی رده‌های سنی نوجوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند...

مقام های اول تا سوم هر رده سنی پسران به شرح زیر می باشد:

نتايج نهايي رده سنی D

 

رتبه

نام

نام خانوادگی

نام باشگاه

گروه / حوزه

1

گئورك

بوداغيان

سیپان

شمال شرق

2

اميرحسين

ايرانشاهي

داوودی

شمال شرق

3

مهدي ايزدي

طارمسري

داوودی

شمال شرق

نتايج نهايي رده سنی C

رتبه

نام

نام خانوادگی

نام باشگاه

گروه / حوزه

1

رادين

فروغيان

فدک

شمیرانات

2

سيد بنيامين

طاهري

قیانوری

جنوب غرب

3

كيارش

خراساني زواره

داوودی

شمال شرق

نتايج نهايي رده سنی B

رتبه

نام

نام خانوادگی

نام باشگاه

گروه / حوزه

1

شانت

عيسي قليان

سیپان

شمال شرق

2

سيدمحمدطاها

موسوي

فدک

شمیرانات

3

مهبد

هوشنگي

انقلاب

 

نتايج نهايي رده سنی A

رتبه

نام

نام خانوادگی

نام باشگاه

گروه / حوزه

1

آريا

هادي فر

داوودی

شمال شرق

2

عليرضا

شكوري

قیانوری

جنوب غرب

3

مهدي

حاجيان نژاد

داوودی

شمال شرق

 

مقام های اول تا سوم دختران هر رده سنی به شرح زیر می باشد:

نتايج نهايي رده سنی D

رتبه

نام

نام خانوادگی

نام باشگاه

گروه / حوزه

1

سوگند

طهمورثي يگانه

داوودی

شمال شرق

2

آيناز

 علوي

پیام

شمال شرق

3

سرلي

سرداري مسيحي

رافی

شمال شرق

نتايج نهايي رده سنی C

رتبه

نام

نام خانوادگی

نام باشگاه

گروه / حوزه

1

فاطمه

پوربحري راه پيما

پیام

شمال شرق

2

ريحانه سادات

موسوي

فدک

شمیرانات

3

سارينا

سالاري

فدک

شمیرانات

نتايج نهايي رده سنی B

رتبه

نام

نام خانوادگی

نام باشگاه

گروه / حوزه

1

فاطمه

 زرين ابادي

فدک

شمیرانات

کد مطلب: 

3326