گزارش تصویری / از دومین روز دوره بازآموزي كوهپيمايي / اصفهان

گزارش تصویری / از دومین روز دوره بازآموزي كوهپيمايي / اصفهان ...

 

ارسالی از : «علي نداف پور» مسئول روابط عمومي هيئت كوهنوردي و صعودهای ورزشی استان اصفهان

کد مطلب: 

3359