انتشار آیین‌نامه ستادهای استانی حفظ محیط کوهستان

به پیوست آیین‌نامه ستادهای استانی حفظ محیط کوهستان به منظور آگاهی، ترویج و اشاعه فرهنگ حفظ محیط کوهستان در بین کوهنوردان، طبیعت‌گردان و... منتشر می‌گردد: ...

کد مطلب: 

3364