اعلام نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه 3 سنگ‌نوردی

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه 3 سنگ‌نوردی به میزبانی استان خراسان رضوی از تاریخ 12 تا 15 آبان ماه 95 ، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد: ...

¯ اعتبار بازآموزی تا پایان 30 آبان 1398 می‌باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

1

علی مهدی‌زاده کلاشمی

مدرس

11

علیرضا آخوندی

مدرس

2

حسن منتظری مقدم

مدرس

12

علی حجار زرین

مدرس

3

سیدحمیدرضا هاشمی

مدرس

13

البرز مولانا

مدرس

4

عبدالرضا ابراهیمی

مدرس

14

مهدی آقاجانی

مدرس

5

مسعود ابوطالبی

مدرس

15

امین اسماعیلی

مدرس

6

مهدی صفری

مدرس

16

علی محبی

مدرس

7

مهدی جاویدان

مدرس

17

عمادالدین خیبری

مدرس

8

جواد راثی

مدرس

18

غزال نیاپرست

مدرس

9

جواد ولی نژاد باغان

مدرس

19

عطیه خادم شیروان

مدرس

10

مجتبی اعلایی سده

مدرس

ــ

ــ

ــ

 

کد مطلب: 

3384