اعلام نتیجه دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

بدینوسیله نتایج دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما در تاریخ 29 و 30 مهرماه 95 به شرح زیر اعلام می‌شود: ...

خانم‌ها:

نتیجه دوره

اسامی نفرات

ردیف

قبول (1 دوره کارورزی)

نازنین علی بیک

1

قبول (1 دوره کارورزی)

نرگس آرازش

2

قبول (1 دوره کارورزی)

زهرا دهقانی طراقی

3

 

آقایان:

نتیجه دوره

اسامی نفرات

ردیف

قبول (1 دوره کارورزی)

محمد رزمجو

1

قبول (1 دوره کارورزی)

سید نوید یحیوی

2

قبول (1 دوره کارورزی)

مسعود محمدی

3

قبول (1 دوره کارورزی)

امیر صادقی

4

قبول (1 دوره کارورزی)

مهرداد نری میسا

5

قبول (3 دوره کارورزی)

علیرضا زارعی

6

قبول (3 دوره کارورزی)

مهدی فراهانی

7

قبول (3 دوره کارورزی)

علیرضا توسلی

8

 

¯ توجه: قبول‌شدگان پس از گذراندن دوره‌های کارورزی با مدرسان معرفی شده از طرف بخش ناوبری و ارائه پروژه دوره تا پایان دی ماه 95 تا تاریخ 30 آبان ماه 1398 مجوز تدریس خواهند داشت.

کد مطلب: 

3394