برگزاري همايش صعود به ارتفاعات مهدي شهر به مناسبت روز جهاني كوهستان

به مناسبت روز کوهستان  به همت جمعی از کوهنوردان  و  هیات کوهنوردی  و صعودهای ورزشی استان  برنامه کوهپیمایی و گردهمایی کوهنوردان  و  پیشکسوتان این ورزش امروز  جمعه 19 آذرماه در ارتفاعات شهرستان مهدی شهر در محلی به نام انزو برگزار گردید. در این برنامه 50 نفر شرکت داشتند ...

کوهپیمایی در هوای سرد و برفی آغاز گردید و پس از رسیدن به محلی به نام انزو مراسم این روز برگزار شد. ابتدا رئیس محترم هیات کوهنوردی استان آقای کریم طی بیاناتی  اهمیت کوهنوردی و روز کوهستان را یاد آور شدند . سپس آقای اعوانی  رئیس سابق هیات کوهنوردی استان  در مورد وضعیت کوهنوردی و مسایل مربوطه سخنانی را با  جمع در میان گذاشتندو در پایان بیانیه روز کوهستان توسط آقای صفایی قرائت گردید . در این بیانیه آمده است 
" امروز روز جهانی کوهستان است
این روز یاد آور اهمیت کوهستان در زندگی انسان است. این روز یاد آور گونه های گیاهی با طراوت و گلهای رنگارنگ و چشم نواز کوهستانها است که اکنون با تخریب بی رحمانه آن کمتر نشانه ای از این  در دشت و دمن  جانبخش و روح افزا به جای مانده است این روز یاد آور جانوران گوناگون و زیبایی است که روزگاری در دامن پر مهر کوهستان به  آرامش  زندگی می کردند و ا کنون با یورش  جنون آمیز  آدمیان می رود که نسل آنها از روی زمین برداشته شود. این روز یادآور جنگلهای انبوه و سبز روئیده در دامن کوهستان هاست  که این سالها تبر بی رحم  سود جویان شبانه روز به قلع و قمع شان همت گماشته اند. این روز یاد آور چشمه های  جوشان و رودهای خروشان زائیده در دل کوه ها استکه اکنون دیدگان ما شاهد بسترهای  خشک و بی رمق آنها است 
آری این روز نمایانگر اهمیت کوهستان در چرخه زندگی است. ما کوهنوردان و طبیعت دوستان نقش بی بدیل و بی نظیر را در روند زندگی سالم ،پایدار و  با نشاط را  بیش  و پیش  از  دیگر انسانها باید بدانیم ما باید پیش قراولان حفاظت از کوهستان از هرگونه آسیب و گزندی  باشیم .
در این روز هم پیمان می شویم که در برابر هر گونه فکر و ایده و تصمیم و رفتاری که پیامد آن تخریب  ویرانی کوهستان باشد بایستیم . باشد که از لطف  و صفا و سخاوتندی و استواری کوهستان جسم و جان بیاراییم و دوستی و مهر ورزی و یاری و پایداری را در جان خود بپروریم . هیشه سرفراز هیشه بر فراز "

کد مطلب: 

3400