برگزاری جلسه بررسی حوادث کوهستان در سازمان مدیریت بحران استان تهران

به گزارش بخش جستجو و نجات فدراسیون؛ صبح روز ۵ دی ماه ۹۵ در محل سازمان مدیریت بحران استان تهران جلسه ای با شرکت مسئولین این سازمان، آتش نشانی، هلال احمر استان تهران، اورژانس تهران، هیات کوهنوردی استان تهران، شهرداری منطقه یک و ناحیه کوهستان و نماینده فدراسیون کوهنوردی برگزار شد. در این جلسه وضعیت فعلی امداد و نجات کوهستان ارتفاعات شمالی تهران و مصوبات گذشته و میزان عملکرد ارگان های فعال در زمینه امداد و نجات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت...

در این جلسه دکتر حمید مساعدیان رئیس بخش جستجو و نجات فدراسیون مشکلات موجود و نیازهای مبرم در وضعیت امداد و نجات ارتفاعات شمالی تهران را یادآور شد و نسبت به الزام بهبود کیفیت امداد و نجات کوهستان در مسیرهای مختلف روددره ها و قلل و ارتفاعات منطقه، ضعف ها و کمبود های موجود تاکید نمود.
مقرر گردید مصوبات قبلی که در سال ۹۱ مورد بازبینی قرار گرفته بود اجرا و تغییرات لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی امداد و نجات کوهستان در آن اعمال شود.
همچنین بنا شد جلسات فوق بصورت فصلی جهت هماهنگی بیشتر و در جهت بهبود وضعیت فعلی تشکیل گردد.
بخش جستجو و نجات فدراسیون

کد مطلب: 

3477