گزارش تصویری دوره طراحی درجه ۳ صعودهای ورزشی / دی ماه 95