برگزاری جلسه هفتم آموزش و تمرینات کار گروه غارنوردی استان

به گزارش روابط عمومي هيئت كوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اصفهان: جلسه هفتم آموزش وتمرینات کار گروه غارنوردی استان اصفهان با حضور 10 نفر از علاقه مندان به این رشته در سایت آموزشی کوه سفید با حضور 4 نفر از مربیان این رشته آقایان محمد منصوری، سعادت لطفی زاده و خانمها مدرس و زارعی با تمرین آموزش های هفته های قبل وسپس آموزش عبور از دی وی ایشن (انحرافی) به پایان رسید. این آموزش ها در جلسات آینده با تکنیکهای جدید در سایت آموزشی بهارستان پیگیری خواهد شد و  در ضمن هفته قبل با حضور آقای امیر جلوانی مربی غارنوردی وچند تن از علاقه مندان  آموزش وتمرینات در سایت بهارستان اجرا شد.

 

کد مطلب: 

3488