افزايش مراجعه به مجتمع ورزشى كوهستانى پلنگچال

نظر به افزایش مراجعه کننده به مجتمع کوهستانی پلنگچال و با توجه به شروع فصل سرما از تمامى كوهنوردان متقاضى براى اقامت در اين مجتمع تقاضا م یشود از ابتداى هفته اقدام به رزرو شماره تماس جهت هماهنگی رزرو: «کیوان ساریخانی»  ٠٩١٢٢٣٧٣١١١ خوابگاه نمايند. ضمناً با توجه به  پرازدحام بودن مجتمع و محدود بودن ظرفيت ها در تخلیه زباله در فصل زمستان، از كوهنوردان گرامى درخواست می شود در بازگرداندن زباله خود كوشا باشند.

کد مطلب: 

3501