اطلاعیه آیین‌نامه و فرم‌های ریزنمرات دوره‌های کارآموزی و پیشرفته

پیرو تماس‌های مکرر مربیان با فدراسیون در خصوص دریافت آیین‌نامه و فرم‌های ریزنمرات دوره‌های کارآموزی و پیشرفته، به آگاهی می‌رساند؛ تمامی شیوه‌نامه‌ها و فرم ریزنمرات ارسال مدارک تحویل مسئولین آموزش هیئت‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها شده است ...

فرم‌های ریزنمرات را از طریق فایل های پیوست دریافت نمائید:

مقتضی است از ارسال مدارک اضافه خودداری شده و فرم ریزنمرات به همراه دو برگ صدور احکام به فدراسیون ارسال شود.

شماره 1509 تاریخ 20 خرداد 94

 برای دریافت فونت‌ها اینجا کلیک کنید.   

 

کد مطلب: 

823