هشدار هواشناسی

news
هشدار هواشناسی سطح «زرد»

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/12/22 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
1746
news
🔴هشدار هواشناسي شرايط جوي مناطق كوهستاني كشور طي چهارشنبه تا جمعه ١٧ تا ١٩ اسفند ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/12/15 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
694
news
🔵 پيش بيني جوي روزهاي پنجشنبه و جمعه ١١ و ١٢ اسفند ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/12/10 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
445
news
پیش بيني جوي روزهاي پنجشنبه و جمعه ٤ و ٥ اسفند ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/12/03 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
721
news
🔺هشدار خطر سقوط بهمن

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/11/27 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
964
news
پيش بيني جوي مناطق كوهستاني كشور طي پنجشنبه تا شنبه ٢٧ تا ٢٩ بهمن ۱۴۰۱

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/11/26 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
684
news
🔻خطر سرمازدگی و ریزش بهمن در ارتفاعات/ از کوهنوردی اجتناب کنید

با توجه به شرایط نامساعد جوی، ابرناکی و مه آلودگی، کاهش دید افقی و عمودی،...

1401/11/20 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
932
news
پیش بيني جوي مناطق كوهستاني كشور طي پنجشنبه تا شنبه، ٢٠ تا ٢٢ بهمن ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/11/19 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
698
news
پیش بيني شرايط جوي مناطق كوهستاني كشور طي پنجشنبه و جمعه ١٣ و ١٤ بهمن ۱۴۰۱

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/11/12 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
833
news
🔴هشدار / اجتناب از صعود به ارتفاعات استان البرز

ادامه مطلب را ملاحظه نمائید: ...

1401/11/12 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
867
news
🔴هشدار شرايط جوي مناطق كوهستاني كشور(دوشنبه تا چهارشنبه ١٠ تا ١٢ بهمن)

ادامه مطلب را ملاحظه نمائید: ...

1401/11/09 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
554
news
🔴پيش بيني شرايط جوي مناطق كوهستاني كشور طي پنجشنبه و جمعه ٦ و ٧ بهمن ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/11/05 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
410
news
🔴 پيش بيني شرايط جوي مناطق كوهستاني كشور طي روزهاي پنجشنبه و جمعه ‌٢٩ و ٣٠ دي ماه

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/10/28 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
659
news
🔴پيش بيني شرايط جوي روزهاي پنجشنبه و جمعه ٢٢ و ٢٣ دي ماه ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/10/21 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
784
news
🔴پيش بيني جوي روزهاي پنجشنبه و جمعه / ١٥ و ١٦ دي ماه ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/10/14 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
830
news
جلسه بررسی نصب ایستگاه‌های هواشناسی در منطقه دماوند و توچال

پیرو تفاهم نامه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با سازمان هواشناسی، ...

1401/10/13 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
660
news
توصيه هاي هواشناسي كوهستان براي روزهاي پاياني هفته/ پنجشنبه و جمعه، ٨ و ٩ دي ماه

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/10/08 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
526
news
انتخاب مدرسین هواشناسی فدراسیون به عنوان برترین پژوهشگران سال از سوی سازمان هواشناسی

بنا بر انتخاب سازمان هواشناسی کشور ...

1401/10/01 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
2498
news
تفاهمنامه مابین «سازمان هواشناسی» و «فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی»

تفاهمنامه دوجانبه میان سازمان «هواشناسی کشور» و «فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی» برای ...

1401/09/29 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
2257
news
🔴هشدار هواشناسي براي مناطق كوهستاني كشور(١ و ٢ دي ماه ١٤٠١)

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/09/29 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
788
news
🔵پيش بيني شرايط جوي مناطق كوهستاني كشور طي روزهاي پنجشنبه و جمعه ٢٤ و ٢٥ آذر ١٤٠١

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1401/09/23 هشدار هواشناسی|هشدار هواشناسی
799