بخشنامه ها

news
اطلاعیه کارگروه آموزش / ارسال سوابق آموزش غيرپرتالی

اطلاعیه کارگروه آموزش / ارسال سوابق آموزش غيرپرتالی ...

1397/01/19 بخشنامه ها|بخشنامه ها
3107
news
کارگروه آموزش / آزمون ورودي مدرسي GPS / ويژه آقايان و بانوان

1397/01/19 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2650
news
کارگروه آموزش / آزمون ورودی مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما ویژه آقایان و بانوان

1397/01/19 بخشنامه ها|بخشنامه ها
3972
news
کارگروه آموزش / آزمون ورودي مربيگري درجه 3 کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان ـ استان گلستان

1397/01/19 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2884
news
کارگروه آموزش / دوره بازآموزی مربیان درجه 3 دره‌نوردی ویژه آقایان و بانوان

کارگروه آموزش / دوره بازآموزی مربیان درجه 3 دره‌نوردی ویژه آقایان و بانوان ...

1397/01/19 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2685
news
اطلاعیه کارگروه آموزش / پايان برگزاری دوره نجات در برف/ بهمن‌شناسی

1397/01/15 بخشنامه ها|بخشنامه ها
1735
news
کارگروه آموزش / آزمون ورودي مربيگري درجه 2 برف و یخ / ویژه آقایان و بانوان

به آگاهی می رساند؛ کمیته آموزش این فدراسیون در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 1397 و به منظور توسعه ...

1396/12/22 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2406
news
کارگروه آموزش / آزمون ورودي مربيگري درجه 3 برف و یخ / ویژه آقایان و بانوان

1396/12/22 بخشنامه ها|بخشنامه ها
3720
news
کارگروه آموزش / کارگاه توان‌افزایی جهت آمادگی آزمون ورودي مربيگري درجه 2 برف و یخ ویژه آقایان و بانوان

1396/12/22 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2627
news
کارگروه آموزش / کارگاه توان افزایی جهت آمادگی آزمون ورودي مربيگري درجه 3 برف و یخ ویژه آقایان و بانوان

1396/12/22 بخشنامه ها|بخشنامه ها
3435
news
کارگروه آموزش / دوره بازآموزی مربیان درجه 2 برف و یخ / ویژه آقایان و بانوان

1396/12/21 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2206
news
کارگروه آموزش / دوره بازآموزی مربیان درجه 3 برف و یخ ویژه آقایان و بانوان

1396/12/21 بخشنامه ها|بخشنامه ها
3197
news
کارگروه آموزش / آزمون ورودي مربيگري درجه 2 کوهپیمایی / ویژه آقایان و بانوان

1396/12/15 بخشنامه ها|بخشنامه ها
3052
news
کارگروه آموزش/آزمون ورودي مربيگري درجه 3 کوهپیمایی ویژه آقایان و بانوان

1396/12/15 بخشنامه ها|بخشنامه ها
5300
news
کارگروه آموزش / شرایط برگزاری دوره‌های آموزشی در پایان سال 96 و سال 97

کارگروه آموزش / شرایط برگزاری دوره‌های آموزشی در پایان سال 96 و سال 97 ...

1396/12/14 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2364
news
آزمون ورودي مربيگري درجه 3 غارنوردی/ ویژه آقایان و بانوان

1396/12/09 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2765
news
آزمون ورودی مربیگری درجه 2 غارنوردی/ ویژه بانوان

1396/12/09 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2138
news
کارگروه استعدادیابی / برگزاری اردوهای منظم و هدفمند استعدادیابی در سال 1397

به آگاهی می‌رساند؛ بخش استعدادیابی کمیته تیم‌های ملی فدراسیون در نظر دارد در راستای فرایند کشف و پرورش استعدادهای سنگنوردی کشور...

1396/12/08 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2736
news
کارگروه مسابقات و لیگ/ تغییر زمان چهارمین دوره مسابقات دوی کوهستان (اسکای رانینگ) جام فجر به علت شرایط ناپایدار جوی

1396/12/06 بخشنامه ها|بخشنامه ها
1978
news
اطلاعیه / نحوه اعطای حکم «مربی راهنمای کوهستان»

1396/11/28 بخشنامه ها|بخشنامه ها
37207
news
تعویق برگزاری صعود زمستانه دهه فجر به قله دماوند - بهمن 1396

1396/11/18 بخشنامه ها|بخشنامه ها
2824