آموزش

news
پیگیری مطالبات مربوط به تسویه حساب دوره‌های آموزشی مربیگری و بازآموزی و مسابقات تا پایان تیرماه

ادامه مطلب را بخوانید: ...

1402/05/25
576
news
برنامه های آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (ایران نادو)

جهت اطلاع مربیان، ورزشکاران و دست اندرکاران تیم های ملی ...

1402/05/25 آموزش|آموزش
1205
news
اعلام اسامی واجدین شرایط و برگزاری آزمون علمی مدرسی هواشناسی کوهستان آقایان و بانوان

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/16 آموزش|آموزش
998
news
دومین دوره بازآموزی مربیان درجه ۳دره نوردی سال ۱۴۰۲

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/16 آموزش|آموزش
1000
news
بازآموزی مدرسان دیواره نوردی

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/15 آموزش|آموزش
807
news
برگزاری جلسه شورای آموزش فدراسیون

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/15 آموزش|آموزش
514
news
اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون های مربیگری درجه ۳ سنگنوردی

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/14 آموزش|آموزش
2320
news
اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون های مربیگری درجه 2 سنگ نوردی

1402/05/14 آموزش|آموزش
1366
news
اسامی پذیرفته شدگان ورودی مربیگری درجه دو کوهپیمایی

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/12 آموزش|آموزش
1557
news
برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۲ کوهپیمایی

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/11 آموزش|آموزش
554
news
برگزاری دوره مدرسی مبانی جستجو در کوهستان

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/11 آموزش|آموزش
520
news
برگزاری دوره بازآموزی مدرسین نجات فنی

1402/05/11 آموزش|آموزش
565
news
برگزاری آزمون ورودی مدرسی نجات فنی ویژه بانوان

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/10 آموزش|آموزش
504
news
آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ کوهپیمایی (استان البرز)

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/10 آموزش|آموزش
548
news
آمار باشگاه‌ها و شهرستان‌های دارای مجوز آموزش

ادامه مطلب را ملاحظه نمایید: ...

1402/05/10
1118
news
اولین دوره‌ هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه ۳ یخ‌نوردی و درای‌تولینگ (صعودهای ورزشی)

اولین دوره‌ هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه ۳ یخ‌نوردی و درای‌تولینگ (صعودهای ورزشی)

1402/05/09
564
news
نتایج دوره‌های مربیگری درجه 2و 3 برف و یخ

ادامه مطلب را بخوانید: ...

1402/05/04
2215
news
لیست احکام جدید آماده تحویل/ تیر ماه 1402/ بخش سوم

ادامه مطلب را ملاحظه نمائید: ...

1402/04/31
1009
news
اسامی پذیرفته شدگان آزمون های ورودی مربیگری درجه 3 کوهپیمائی خرداد ماه 1402

ادامه مطلب را ملاحظه نمائید: ...

1402/04/28
5440
news
آزمون ورودی مربیگری درجه 2 دره‌نوردی در بخش آب و طناب (آقایان و بانوان)

ادامه مطلب را ملاحظه نمائید: ...

1402/04/28
1707
news
اطلاعیه / تغییر زمان برگزاری دوره بازآموزی مدرسان دیواره نوردی آقایان/بانوان

ادامه مطلب را ملاحظه نمائید: ...

1402/04/24
642