صعودهای ورزشی

news
انتخاب یک طراح ایرانی برای مسابقات سنگ‌نوردی انتخابی المپیک در «اروپا»

«آرتیمس فرشاد یگانه» به عنوان طراح‌مسابقات انتخابی المپیک درقاره اروپا انتخاب شد ...

1399/08/26 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
1766
news
سنگ نوردی در نرم افزار بازی و سرگرمی ویژه المپیک 2020 توکیو - کمیته بین المللی المپیک

سنگ نوردی در نرم افزار بازی و سرگرمی ویژه المپیک 2020 توکیو - کمیته بین المللی المپیک ...

1399/08/11 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
1826
news
اعلام نتایج دوره طراحی و داوری درجه3 دوی کوهستان (اسکای رانینگ)

اعلام نتایج دوره طراحی و داوری درجه3 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) ...

1399/07/17
2255
news
اعلام نتایج دوره داوری درجه 3 صعودهای ورزشی غیرحضوری/ مردان – زنان شهریور 1399

اعلام نتایج دوره داوری درجه 3 صعودهای ورزشی غیرحضوری/ مردان – زنان شهریور 1399 ...

1399/07/17
1931
news
شرایط احتمالی تعیین تکلیف باقیمانده سهمیه‌های المپیک در رشته سنگ‌نوردی

فدراسیون بین المللی صعودهای ورزشی IFSC اعلام کرده است که رده بندی کسب شده در...

1399/07/14
5275
news
اعلام نتایج نخستین دوره طراحی و داوری درجه 2 دوی کوهستان (اسکای رانینگ)

اعلام نتایج نخستین دوره طراحی و داوری درجه 2 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) ...

1399/07/13
1793
news
گزارش تصویری /هشتمین دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان

گزارش تصویری هشتمین دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان/ عکس‌ها از «یاسین خلیل آبادی»....

1399/07/12 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
1198
news
هشتمین دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان _ تهران _مهر

هشتمین دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان _ تهران _مهر ...

1399/07/10 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
4950
news
گزارش تصویری / نخستین دوره طراحی و داوری درجه 2 دوی کوهستان _ تهران _مهر 1399

گزارش تصویری / نخستین دوره طراحی و داوری درجه 2 دوی کوهستان _ تهران _مهر 1399...

1399/07/03 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
4791
news
برگزاری دوره داوری درجه صعودهای ورزشی غیر متمرکز / مردان وزنان / شهریور 1399

با عنایت به محدودیت‌های اعمال‌شده به واسطه گسترش بیماری کرونا، اولین دوره داوری درجه 3 صعودهای ...

1399/06/22 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
4889
news
ساخت و نصب دیواره های سنگنوردی در سال 1398 از منابع عمرانی فدراسیون

شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در سال 1398 از منابع این فدراسیون اقدام به ساخت 5 ...

1399/06/19 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
2669
news
دوره طراحی و داوری درجه 2 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) تهران – مهر 1399 - مردان

دوره طراحی و داوری درجه 2 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) تهران – مهر 1399 - مردان ...

1399/06/15
1367
news
دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) تهران – مهر 1399 – مردان و زنان

دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) تهران – مهر 1399 – مردان و زنان ...

1399/06/15
1767
news
آغاز دوره داوری درجه ۳ صعودهای ورزشی

کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون در راستای توسعه همه جانبه کمی و کیفی صعود های ورزشی در سراسر کشور و تامین کادر اجرایی مسابقات

1399/06/13 صعودهای ورزشی|صعودهای ورزشی
1235
news
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی - قوانین 2020 - شهریور 99 - نسخه 1.5.1

مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی - قوانین 2020 - شهریور 99 - نسخه 1.5.1 ...

1399/06/12
1199
news
اسامی قبول شدگان آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه 3،2 دوی کوهستان (اسکای راننیگ)

اسامی قبول شدگان آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه 3،2 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) ...

1399/06/11
2228
news
بازانتشار / دوره داوری درجه ۳ صعود‌های ورزشی غیر حضوری (آنلاین)/ آقایان و بانوان/ شهریور 99

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در نظر دارد در راستای توسعه همه‌جانبه صعود‌های ورزشی سراسر کشور، ...

1399/06/01
1571
news
قابل توجه شرکت کنندگان در مرحله اول آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه ۳ و ۲ کوهستان (اسکای رانینگ )

قابل توجه شرکت کنندگان در مرحله اول آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه ۳ و ۲ کوهستان (اسکای رانینگ )...

1399/05/30
5127
news
انعقاد تفاهم نامه همکاری فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی با سازمان ورزش شهرداری تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی با سازمان ورزش شهرداری تهران ...

1399/05/29
5235
news
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه 2 و 3 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) ـ 24 مرداد 1399 ـ تهران ـ البرز مرکزی

قابل توجه...

1399/05/21
1578
news
اسامی قبول‌شدگان نخستین دوره داوری درجه دو یخنوردی و درای‌تولینگ مرداد 99

1399/05/11
1372